MEDENİ HUKUK

FAALİYET ALANLARI

AKT, tüm medeni hukuk konularında gerek Türkiye'de gerekse yurtdışında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. AKT'nin uzmanlık alanları, taşınır ve taşınmaz varlıkların ön alımı ile alım satımı, finansal kiralama ve teminat düzenlemeleri ile kira sözleşmelerine ilişkin sözleşme ve uyuşmazlıkları kapsamaktadır.

AKT aynı zamanda miras ve vesayete ilişkin konularda da çeşitli hizmetler sunmaktadır.

AKT’nin uzmanlık alanlarından bazıları şunlardır:

  • Sözleşmelerin hazırlanması
  • Uyuşmazlıkların çözümü
  • Tazminat taleplerine ilişkin sulh işlemleri
  • Yerel ve yurtdışındaki taraflar arasında müzakereler