ENERJİ & DOĞAL KAYNAKLAR

FAALİYET ALANLARI

AKT, enerji hukuku alanında da öncü rol üstlenmektedir. AKT’nin bu alanda çalışan ekibi, enerji ve doğal kaynaklar projeleri ile ilgili uzmanlık düzeyine ulaşmıştır. 

AKT, kara ve kıyı ötesi enerji tesisleri ile ilgili uyuşmazlıklarda geniş deneyim sahibidir. Buna, petrol ve doğalgaz, elektrik üretimi ve madencilik alanlarındaki hasar ve taleplerle ilgili davalar da dahildir. AKT, konu hakkındaki uzmanlığı ile müvekkillerine uyuşmazlıkları davaya dönüşmeden çözümlemekte yardımcı olabilmektedir.

AKT, aşağıdakiler dahil enerji ile bağlantılı hemen her türlü varlık hakkında deneyime sahiptir:

  • Petrol ve Gaz Terminalleri
  • Petrokimya Tesisleri
  • Yüzen Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri
  • Elektrik Santralleri
  • Rüzgar ve Güneş Enerji Tesisleri