UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

FAALİYET ALANLARI

Dava ve tahkim AKT’nin en güçlü olduğu alan olmaya devam etmektedir.

AKT, dinamik çözümlerle en karmaşık uyuşmazlıkların sonuçlandırılması için alternatif uyuşmazlık giderme yollarını kullanırken dinamik çözümler yaratır. AKT’nin temel önceliği, uyuşmazlıkları, müvekkillerinin iş hayatını mümkün olduğunca az aksatarak,  hızlı ve etkili bir şekilde çözmektir. AKT gerektiğinde, her tür mahkemede dava takibi yapabilir. Ayrıca, tahkim konusunda ve müvekkillerinin resmi soruşturmalarda temsil edilmesinde deneyimli bir ekiptir.

AKT ekibi, sınır ötesi uyuşmazlıklarda kusursuz becerilere sahiptir. Müvekkillerinin çoğunu hukuki uyuşmazlıklarının giderilmesinde AKT'ye olan güvenlerinin temeli, ekibin dünya çapındaki uyuşmazlıkları yönetip bunları koordine etmek konusundaki becerisidir.

AKT ticaret, denizcilik, havacılık ve sigorta hukuku alanlarında son derece güçlü bir dava takibi tecrübesine sahiptir. AKT, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının Türkiye'de tanıma ve tenfizi alanında da hizmet vermektedir.

AKT’nin bu konudaki uzmanlık alanları şunlardır:

  • Yurtiçi ve Uluslararası Tahkim
  • Sigorta
  • Denizcilik ve Taşımacılık
  • İş Hukuku Uyuşmazlıkları
  • Mesleki Sorumluluk
  • Ürün Sorumluluğu
  • İflas ve Tasfiye
  • İdari Soruşturmalar
  • Taşınmaz ve Kira Uyuşmazlıkları