ŞİRKETLER & TİCARET

FAALİYET ALANLARI

AKT, yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım, birleşme ve devralma sözleşmelerinin müzakeresinde ihtiyaç duyabilecekleri her türlü hukuksal hizmeti uzmanlık düzeyinde sağlamaktadır.

AKT ekibi ayrıca, işin özelliklerine ve müvekkilin ihtiyaçlarına uygun olarak, sözleşme tipi, ortaklık ve yönetim modelleri, teminatlandırma gibi unsurların doğru yapılandırılmasında müvekkillerine katkı sağlamaktadır.

AKT’nin bu konudaki uzmanlık alanlarından bazıları şunlardır:

  • Birleşme ve Devralmalar
  • Adi Ortaklık Kuruluş ve Tasfiyeleri
  • Şube ve İrtibat Büroları
  • Varlık Alım Satımları
  • Halka Arz
  • Finansman Düzenlemeleri
  • Uyuşmazlık Çözümü