KULLANIM KOŞULLARI ve KVK

HAKKIMIZDA

Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kuralları

AKT Hukuk Bürosu (“AKT”), müvekkil bilgilerinin güvenliği, kişisel verilerin korunması ve müvekkil memnuniyetini benimseyen çalışma anlayışı çerçevesinde hizmet vermektedir.

AKT web sitesi (www.aktlaw.com) bundan sonra “Websitesi” olarak adlandırılacaktır.

 

1. Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası  

Websitesi’nde, AKT’nin faaliyet alanları ve mensuplarına ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

AKT’nin işbu Websitesi’nin içeriği ile ilgili sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları, ayni ve şahsi haklar, ticari bilgi ve tecrübeye yönelik haklar da dahil olmak üzere tüm hakları saklıdır. Websitesi’nde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları AKT’ye aittir. Websitesi’nde yer alan bilgilerin herkese açık bir şekilde yayımlanması nedeniyle Websitesi’nin ziyaret edilmesi, AKT’nin fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiçbir hak vermez.

Kullanıcı, Websitesi’ni belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, AKT ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, Websitesi’nde yer alan metin içeriklerini, çizimler, fotoğraflar, yenilikler, sistemler, süreçler, formüller, yöntem ve teknikler, resimleri, görsel unsurları, logo ve ikonları, her türlü tasarım, telif, marka, patent ve görsel ve işitsel unsurları, marka, patent ve benzeri her türlü bilgi, içerik ve belgeleri izinsiz kopyalamayacağını, esinlenme konusu dahi yapmayacağını, bir işleme tabi tutmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtıma konu etmeyeceğini, yayımlamayacağını ve herhangi bir şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanızı ayrıca, AKT’nin izni olmaksızın, Websitesi’nin herhangi bir bölümünü veya tamamını kullanmayacağını, Websitesi içerikleri kullanılması suretiyle AKT ile doğrudan ve/veya dolaylı rekabet etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Websitesi’ni ziyeret ederken, Websitesi’nde yer alan herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim şekil, grafik, logo, marka, ikon her türlü görsel ve işitsel içeriklerin bir kısmının veya tamamının kullanımından, bu içeriklerin yayınlanmasından ve bu içeriklere dayalı olarak giriştiği bütün eylemlerden doğan sonuçlardan, Websitesi’nin gizlilik politikasına uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğrayabilecekleri maddi veya manevi her türlü zarardan AKT’nin ya da, içerik üreticiler dâhil, mensuplarından ya da ifa yardımcılarından hiçbirinin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

 

2. Kişisel Verilerin Korunması

AKT, sadece müvekkillerinden ve Kullanıcı’lardan zorunlu olarak alması gereken bilgileri edinmekle, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerekli olan bilgileri edinmektedir.

AKT, Websitesi’ni ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. AKT, ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Söz konusu veri ve bilgilerin, mevcut ve geçerli yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmesi ve kullanılması işin sistem altyapılarını ve internet yazılımlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır. Kullanıcılar’ın sağladığı bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından erişilemez niteliktedir. Websitesi’nde, Kullanıcılar’ın hiçbir bilgi sağlamaksızın Websitesi’ni ziyaret etmesini ve AKT hakkında bilgi alabilmesine olanak sağlayan bir sistem oluşturulmuştur.

AKT’nin destek hizmeti almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların da gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Kullanıcı, AKT ile paylaşılmasına rıza göstermiş olduğu kişisel verilerin, işburada bildirilen amaçlar ile toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve AKT tarafından sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü kişilere aktarımına izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

İşburada belirtilen kural ve yükümlülükler ile ilgili olarak çıkabilecek her türlü uyuşmazlık, Türk hukukuna ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkisine tabi olacaktır.

Saygılarımızla,
AKT Hukuk Bürosu