SİGORTA & REASÜRANS

FAALİYET ALANLARI

AKT, sektörün tüm alanlarında faaliyet gösteren müvekkillerine, Türkiye ve yurtdışında en üst düzeyde hukuki yardım sağlamaktadır.

Sigorta ve finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren müvekkilleri, AKT’nin bu derin tecrübesinden yararlanmaktadırlar. AKT’nin sektör ile uzun bir geçmişe dayalı ilişkisi, sigorta ve reasüransın tüm alanlarında çözüm üretebilme imkanı verir.

AKT, her türlü sigorta sözleşmesinin müzakeresi ve hazırlığı ile uyuşmazlıkların çözümlenmesi süreçlerinin tüm aşamalarında sigorta şirketleri ve reasürörler, profesyonel aracılar, poliçe sahipleri, isteğe bağlı sigortalılar ve meslek kuruluşları adına hareket eder.

AKT’nin bu alandaki tecrübesi aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

  • Maddi Hasar
  • Taşımacılık ve Lojistik,
  • Denizcilik,
  • Havacılık,
  • İnşaat
  • Genel Sorumluluk
  • Yönetici Sorumluluk
  • Ürün Sorumluluğu
  • Hayat ve Sağlık