TAŞINMAZ HUKUKU

FAALİYET ALANLARI

AKT, taşınmazlara ilişkin her türlü işlemle ilgili kapsamlı deneyime sahiptir. Yurt içi ve yurtdışındaki projelere ilişkin sözleşmelerde uzmanlık düzeyinde hukuki yardım sağlamaktadır.

AKT’nin uzmanlık alanlarından bazıları şunlardır:

  • Ticari ve özel taşınmazların alım satımı
  • Ticari ve özel taşınmazların inşası
  • Karma kullanıma yönelik tesisler
  • Her türlü mülk tipine yönelik kiralama
  • Onarım ve geliştirme
  • Finansman düzenlemeleri