HAKKIMIZDA

AKT, 2000 yılında Av. Melih Aji, Av. M. Cem Kaspi ve Av. Rona Kaspi’nin birlikteliği ile kurulduğundan bugüne Müvekkillerine yüksek kalitede hizmet vermektedir. 2013 yılında Av. Serra Ünsal Aksakal ile Av. Ercan Demir’in ortaklığa katılımı ve standardı yüksek yeni bir ofise taşınılması, hizmet kalite ve potansiyelini artırmıştır.

Yetenekli ve geniş bir alanda tecrübeye sahip hukukçulardan kurulu AKT ekibi, Müvekkillerine en doğru, hızlı ve etkin hizmeti vermektedir. Uzun yıllar içinde geliştirdiği geniş ve güvenilir işbirliği ilişkileri sayesinde, dünyanın hemen her yerinden yerel hukuki yardım sağlayabilmektedir.

AKT ayrıca, ticari konularda bağımsız çalışan hukuk bürolarının oluşturduğu uluslararası bir işbirliği ağı olan Warwick Legal Network’un Türkiye’deki tek üyesidir.

AKT ortaklarından Av. M. Cem Kaspi ve Av. Rona Kaspi, özellikle gemi işletmeciliğinde dünyanın en yaygın ve muteber sicil ülkelerinden biri olan Marshall Adaları’nın Türkiye’deki yetkili özel temsilcileridirler.

Warwick Legal International Network ve ofisleri ile ilgili olarak detaylı bilgi için lütfen www.warwicklegal.com adresini ziyaret edeniz.

wln


FAALİYET ALANLARI

DENİZ VE TAŞIMACILIK HUKUKU

AKT’nin kuruluşundan bugüne temel ve ağırlıklı faaliyet alanlarından biri deniz ve taşımacılık hukukudur.

AKT, deniz ve taşımacılık kaynaklı her türlü uyuşmazlıkta alacağın güvence altına alınabilmesi ve tahsili için her türlü koruma tedbirinin uygulanmasını hem Türkiye çapında hem de yaygın muhabir avukat ağıyla uluslararası ölçekte sağlayabilmektedir.

AKT’nin, yıllardır haftada en az bir gemi veya yat finansmanı ya da alım satımında yer alarak edindiği tecrübe, işlemin özelliğine göre en uygun yapının kurulmasını, sürecin her aşamasında tüm risk unsurlarını öngörüp önlemeyi sağlamaktadır. Ayrıca olası sorunlar karşısında üretilen pratik çözümler, işlemin en kısa sürede ve güvenle sonuçlandırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda verilen hizmetler, şu ana başlıklar altında toplanabilir:

  • Gemi ve yat alım satımı ve sicil işlemleri,
  • Gemi ve yat finansmanı işlemleri ile buna ilişkin teminatların alınması,
  • Gemi ve yüke ilişkin cebri icra işlemleri
  • Deniz kazaları, yük hasarları, kurtarma yardım ve müşterek avarya,
  • Gemi inşa, tamir ve her tür kirasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması.

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

AKT, yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım, ortaklık ve alım satım ilişkileri kapsamında sözleşme müzakerelerinden uyuşmazlık çözümüne kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç duyabilecekleri her türlü hukuksal yardımı sağlamaktadır.

AKT ekibi, işin özelliklerine ve müvekkil ihtiyaçlarına uygun olarak, sözleşme tipi, ortaklık ve yönetim modelleri, teminat araçları gibi birçok detay unsuru da göz önünde bulundurularak en uygun ve etkin yapının kurulmasında yönlendirici ve sorun çözücü katkı sunmaktadır.

SİGORTA VE REASÜRANS

AKT, sigorta ve reasürans sözleşmelerinin müzakere ve hazırlık aşamasından, taraflar arasında bu nedenle çıkan uyuşmazlıkların takibi ve sonuçlandırılmasına yönelik dava ve tahkimlere kadar oldukça geniş bir alanda kaliteli hukuki yardım sağlamaktadır.

Yıllardır sigorta ve reasürans ile ilgili çok sayıda dava ve işte görev alan AKT, karmaşık ve uzmanlık gerektiren sigorta dallarında da danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü işlerinde görev almaktadır.

AKT ayrıca, yerli ve yabancı sigorta şirketlerine hasar ve rücu aşamalarında danışmanlık ile lehe ve aleyhe davaların, tahkim ve icra işlemlerinin takibinde de hizmet vermektedir.

İŞ HUKUKU

AKT, iş sözleşmelerinin hazırlanması aşamasından itibaren verdiği hukuksal hizmetler ile iş davalarında temsil ettiği tarafın ihtiyaç duyduğu en etkin korumayı sağlamayı amaçlamaktadır. İş davalarında anahtar rol oynayan doğru stratejinin belirlenmesi, delil ve beyanların sunulmasında gösterdiği özen ile iş davalarında başarılı sonuçlar elde etmektedir.

AKT ayrıca ölüm ve yaralanmalı iş kazası sonucu açılan tazminat davalarında da gerek işveren gerekse yerli ve yabancı mali mesuliyet sigorta şirketleri tarafından tercih edilen bir bürodur.

MEDENİ HUKUK

AKT taşınır ve taşınmazların alım satımı, satım vaadi sözleşmeleri, üzerinde ipotek ve her türlü hakkın tesisi, taşınmazların tahliyesi ve kira sözleşmelerinden doğan her türlü uyuşmazlıklarda Müvekkil beklentilerini karşılayacak kalitede hizmet vermektedir.

Bağışlama ve vasiyet işlemleri ile bunlardan doğan ihtilaflar ile miras ve aile hukukundan doğan davalar AKT’nin başka bir uzmanlık alanıdır.

VERGİ HUKUKU

Uyuşmazlık öncesi danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü ile vergi davalarının takibi AKT’nin yoğunlukla çalıştığı alanlardandır. AKT bu kapsamda vergi makamları tarafından haksız ve usulsüz uygulanan vergi, harç, kesinti ve cezaların öncelikle uzlaşma komisyonları huzurunda çözümü konusunda ve yargısal işlemlerin takibi aşamasında Müvekkillerine etkin ve başarılı hukuki hizmet sağlamaktadır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

AKT ekibi her bir üyesinin başlıca uzmanlığı, sürekli ve aktif katılım ile araştırma yeteneği gerektiren dava ve tahkimler üzerinedir. AKT’nin yıllardır sürdürüp arttırdığı hizmet kalitesi, tüm çalışmalarında yargılama tecrübesi ile olası uyuşmazlık noktalarını doğru tespit ederek etkin çözümü bulabilmesinden kaynaklanmaktadır.

Her tür hukuki uyuşmazlık hakkında yurt içinde ve yurt dışında yürütülen tahkim işlemleri ve bununla bağlantılı davalar, AKT’nin önde gelen faaliyetlerindendir.

Yargılama sisteminin ayrılmaz bir parçası her tür icra ve iflas takibinde AKT’nin, yıllara dayanan tecrübe ve etkin çalışma tarzı işlemlerin Müvekkil beklentisi ile örtüşür şekilde sonuç alınmasında belirleyici rol oynamaktadır.


AVUKATLAR

Av. Melih Aji

Ortak Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1953

Hukuk Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1976

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, İspanyolca

E-mail: melihaji@aktlaw.com

Av. M. Cem Kaspi

Ortak Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1969

Hukuk Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1997

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca

E-mail: cemkaspi@aktlaw.com

Av. Rona Kaspi

Ortak Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1972

Hukuk Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1997 İstanbul Ticaret Üniversitesi (Yüksek Lisans, 2004)

Yabancı Dil: İngilizce

E-mail: ronakaspi@aktlaw.com

Av. Serra Ünsal Aksakal

Ortak Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1976

Hukuk Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999

Yabancı Dil: İngilizce

E-mail: serraaksakal@aktlaw.com

Av. Ercan Demir

Ortak Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: Sakarya, 1975

Hukuk Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1999

Yabancı Dil: İngilizce

E-mail: ercandemir@aktlaw.com

Av. Kadriye Yürük Yılmaz

Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: Mersin, 1985

Hukuk Eğitimi: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2007 University of Manchester (Yüksek Lisans 2010)

Yabancı Dil: İngilizce

E-mail: kadriyeyuruk@aktlaw.com

Av. Tuğçe Kedme

Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1987

Hukuk Eğitimi: Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2011

Yabancı Dil: İngilizce, İtalyanca

E-mail: tugcekedme@aktlaw.com

Av. Ayşegül Kamalı

Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: Antakya, 1990

Hukuk Eğitimi: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2013

Yabancı Dil: İngilizce

E-mail: aysegulkamali@aktlaw.com

Av. Ece Birinci

Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: Bursa, 1991

Hukuk Eğitimi: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca

E-mail: ecebirinci@aktlaw.com

Av. Esra Binboğa

Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1990

Hukuk Eğitimi: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2012, Queen Mary Universitesi, Londra, (Yüksek Lisans, 2015)

Yabancı Dil: İngilizce, Türkçe

E-mail: esrabinboga@aktlaw.com

Öykü Güvenilir

Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: Ankara, 1993

Hukuk Eğitimi: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015

Yabancı Dil: İngilizce

E-mail: oykuguvenilir@aktlaw.com

Muhammet Enes Savaş

Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: 1994, Üsküdar

Hukuk Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yabancı Dil: İngilizce

E-mail: enessavas@aktlaw.com

Gülce Cantürk

Avukat

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1993

Hukuk Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca

E-mail: gulcecanturk@aktlaw.com


KARİYER

AKT, hızlı öğrenerek uyumlu ve yoğun çalışan bir takımın parçası olup yeteneklerini geliştirmeye hazır avukat ve stajyer avukatlara iş imkânı sunmaktadır.

Başvurularınız için, aşağıdaki formu doldurup özgeçmişinizi ekleyebilirsiniz

İsim (*)
Soyad (*)
Eposta (*)
Pozisyon (*)
Telefon (*)
Özgeçmiş (*)

* Doldurulmasi zorunlu alanlar.


İLETİŞİM

Cumhuriyet Cad. Dörtler Apt. No:42 K:2 34367 Elmadağ, Şişli İstanbul
+90 212 251 19 00
+90 212 251 19 01
site ekle hgs yükle yapıkredi kredi kartı borç sorgulama finansbank kredi kartı borç sorgulama akbank borç sorgulama enpara giriş turkcell fatura ödeme avea fatura ödeme elektrik fatura ödeme elektrik borcu ödeme kredi kartı ile fatura ödeme vodafone fatura ödeme igdaş fatura ödeme trafik cezası ödeme türk telekom fatura ödeme iski fatura ödeme hgs yükleme tl yükleme kontör yükleme akbank direkt halkbank internet şubesi vakıfbank internet bankacılığı denizbank internet bankacılığı hgs yükleme tl yükleme işbankası kredi kartı borç sorgulama ogs yükleme enerjisa fatura ödeme clk akdeniz fatura ödeme elektrik faturası ödeme hgs yükleme